slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6792 ДГС Малко Търново 11.09.2023 бл, цр, изт. бук, гбр, кгбр, мжд, изт. гор, 2318 Процедури за добив на дървесина 58,923.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6695 ДГС Малко Търново 29.05.2023 избк, гбр, изгор, бб, чб, бл, цр, трп, 2306, 2309 и 2314 Процедури за добив на дървесина 123,002.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6419 ДГС Малко Търново 19.12.2022 бл, цр, изгор, кгбр, мждр, избк, мжд, трп, бб, гбр, чб, здгл, бл.изт.гор 2301, 2302, 2304, 2305, 2307, 2308, 2310, 2311, 2312, 2313, 2315, 2317, 2318 и 2321 Процедури за добив на дървесина 687,497.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6413 ДГС Малко Търново 15.12.2022 чдб, дб, мждр, бл, избк, цр, гбр, изгор, срлп, кгбр, чб, бб 2303 „Кустиева лъка“; 2316 „Върбата“; 2319 „Малко Драганово“ Процедури за добив на дървесина 123,096.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6263 ДГС Малко Търново 25.08.2022 Процедури за добив на дървесина 3,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6202 ДГС Малко Търново 13.07.2022 бб, чб, изгор, избк, цр, кгбр, мждр, бл, 2219, 2221 Процедури за добив на дървесина 75,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6155 ДГС Малко Търново 31.05.2022 избк, цр, мждр, гбр, кгбр, трп, изгор, чб, ак, бл 2215, 2216, 2217, 2218, 2220 Процедури за добив на дървесина 236,236.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6053 на ДГС Малко Търново от 25.03.2022 е прекратена!
6053 ДГС Малко Търново 25.03.2022 дб, цр 2204, 2206, 2210, 2211, 2209, 2214, 2212, 2213 Процедури за добив на дървесина 93,815.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5801 ДГС Малко Търново 09.12.2021 бб,чб 2201-1, 2202-2 Процедури за добив на дървесина 10,375.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5765 ДГС Малко Търново 03.12.2021 дб, избк, изгор, цр, чб, здгл, мждр, гбр, трп, изгор, бб 2203, 2214 Процедури за добив на дървесина 75,524.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5764 ДГС Малко Търново 03.12.2021 дб, бк, цр, мждр, гбр, изгор, кгбр, здгл 2204, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 Процедури за добив на дървесина 267,807.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5744 ДГС Малко Търново 02.12.2021 чб, бб, здгл, изгор, бл, цр,гбр 2201, 2202 Процедури за добив на дървесина 50,838.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5612 ДГС Малко Търново 12.10.2021 Процедури за добив на дървесина 2,945.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5380 ДГС Малко Търново 14.06.2021 изгор, избк 2124 Процедури за добив на дървесина 34,003.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5265 ДГС Малко Търново 19.04.2021 избк, избк, цр, гбр, 2123 Процедури за добив на дървесина 30,497.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5147 ДГС Малко Търново 15.03.2021 изгор, бл, избк, цр, гбр, трп, бб, чб, здгл 2120, 2121, 2122 Процедури за добив на дървесина 52,899.11 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5043 ДГС Малко Търново 09.02.2021 изгор, избк, цр, бл, кгбр 2118, 2119 Процедури за добив на дървесина 67,930.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5031 ДГС Малко Търново 05.02.2021 бл, избк, изгор, цр 2117 Процедури за добив на дървесина 24,238.19 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5025 ДГС Малко Търново 03.02.2021 изгор, избк, бл, цр, гбр мждр 2101, 2104 Процедури за добив на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5018 ДГС Малко Търново 29.01.2021 изгор, избк 2116 Процедури за добив на дървесина 23,502.48 лв. без ДДС