Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр. Малко Търново, ул."Никола Вапцаров" № 8

e-mail : dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com
тел. 05952/30-96
факс