slide

Контакти | ДГС Малко Търново

Директор:
инж. Калин Николов
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Малко Търново, ул."Никола Вапцаров" № 8
e-mail:
dgsmalkoturnovo@uidp-sliven.com
телефон:
05952/31-80
факс: