Процедура № 5025 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 03.02.2021 164,866.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101, 2104 изгор, избк, бл, цр, гбр мждр 162 куб.м. 62 куб.м. 46 куб.м. 731 куб.м. 726 куб.м. 365 куб.м. 2093 куб.м.