Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4008 ДГС Малко Търново 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 643 куб.м. 640 куб.м. 319 куб.м. 1706 куб.м.
изгор, бл, избк, гбр, трп, цр
2013-1, 2013-2, 2013-3 Процедури за продажба на дървесина 121,617.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4007 ДГС Малко Търново 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 643 куб.м. 640 куб.м. 319 куб.м. 1706 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, кгбр, трп
2013 Процедури за добив на дървесина 39,995.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация
3999 ДГС Малко Търново 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на един брой употребяван, високопроходим МПС Виж пълна информация
3976 ДГС Малко Търново 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 89 куб.м. 1 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
чб, бб
2012-2, 2009-2 Процедури за продажба на дървесина 5,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3954 ДГС Малко Търново 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
518 куб.м. 514 куб.м. 27 куб.м. 39 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 1104 куб.м.
бб, чб, здгл, трп, мждр, бл, избк, цр
2003-1, 2003-2 Процедури за продажба на дървесина 72,044.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3943 ДГС Малко Търново 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1027 куб.м. 860 куб.м. 51 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2003 куб.м.
чб
2001-1 Процедури за продажба на дървесина 129,975.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3919 ДГС Малко Търново 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
681 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 681 куб.м.
чб, здгл
116-1 Процедури за продажба на дървесина 52,135.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3908 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
837 куб.м. 188 куб.м. 93 куб.м. 739 куб.м. 386 куб.м. 370 куб.м. 2613 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, мждр
2002-1, 2002-2, 2002-3, 2003-4, 2002-5, 2002-6 Процедури за продажба на дървесина 222,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад Виж пълна информация
3907 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
571 куб.м. 440 куб.м. 1 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1026 куб.м.
чб, бб
2012-1, 2009-1, 2012-2, 2009-2 Процедури за продажба на дървесина 55,537.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад. Виж пълна информация
3906 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
525 куб.м. 73 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 609 куб.м.
чб
2012 Процедури за добив на дървесина 15,298.87 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 2012. Виж пълна информация
3859 ДГС Малко Търново 05.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1626 куб.м. 1374 куб.м. 113 куб.м. 689 куб.м. 384 куб.м. 293 куб.м. 4566 куб.м.
чб, бб, изгор, бл, избк, здгл, трп, мждр.
2001-1, 2003-1, 2011-1 Процедури за продажба на дървесина 324,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3858 ДГС Малко Търново 05.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2180 куб.м. 907 куб.м. 117 куб.м. 689 куб.м. 584 куб.м. 293 куб.м. 4766 куб.м.
чб, бб, изгор, бл, избк, здгл, трп, мждр.
2001, 2003, 2011 Процедури за добив на дървесина 116,833.79 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
3857 ДГС Малко Търново 05.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
158 куб.м. 282 куб.м. 12 куб.м. 12 куб.м. 72 куб.м. 0 куб.м. 524 куб.м.
чб, бб, здгл.
2005 Процедури за продажба на дървесина 22,536.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3840 ДГС Малко Търново 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
изгор, избк, бл, цр, кгбр
2007-1 Процедури за продажба на дървесина 56,256.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3839 ДГС Малко Търново 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
цр, гбр, игор, кгбр, избк
2007 Процедури за добив на дървесина 18,952.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
3838 ДГС Малко Търново 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
972 куб.м. 285 куб.м. 126 куб.м. 1451 куб.м. 947 куб.м. 768 куб.м. 4549 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, трп, мждр, гбр
2002-1, 2004-1, 2006-1 Процедури за продажба на дървесина 390,710.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад. Виж пълна информация
3837 ДГС Малко Търново 30.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
135 куб.м. 97 куб.м. 33 куб.м. 812 куб.м. 811 куб.м. 398 куб.м. 2286 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, трп
2004, 2006 Процедури за добив на дървесина 53,614.12 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
3816 ДГС Малко Търново 13.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.59 куб.м. 3.88 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.47 куб.м.
чб
1905-6 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,500.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация
3749 ДГС Малко Търново 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26.59 куб.м. 3.88 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30.47 куб.м.
чб
1905-6 Процедури за продажба на дървесина 2,500.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
3694 ДГС Малко Търново 17.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
89.40 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 89.40 куб.м.
дб
1913-1, 1914-1 Процедури за продажба на дървесина 18,530.80 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добите дървесина от склад Виж пълна информация