Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4653 ДГС Малко Търново 05.10.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, включващо основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС, и доставка на резервни части по заявка на ТП ДГС Малко Търново Виж пълна информация
4613 ДГС Малко Търново 14.09.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47.83 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 47.83 куб.м.
дб
2019-2 Процедури за продажба на дървесина 8,904.75 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от кслад Виж пълна информация
4541 ДГС Малко Търново 12.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 27 куб.м. 6 куб.м. 216 куб.м. 428 куб.м. 160 куб.м. 845 куб.м.
изгор, избк, гбр
2022 Процедури за добив на дървесина 20,110.07 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4522 ДГС Малко Търново 05.08.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 100 куб.м. 1 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 424 куб.м.
чб
2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина по такса на корен Виж пълна информация
4493 ДГС Малко Търново 24.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
103 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 103 куб.м.
дб
2002-9, 2013-4 Процедури за продажба на дървесина 22,455.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4483 ДГС Малко Търново 17.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
263 куб.м. 100 куб.м. 1 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 424 куб.м.
чб
2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина по такса на корен Виж пълна информация
4475 ДГС Малко Търново 02.07.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
20 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м.
дб
2002-8 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 4,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация
4430 ДГС Малко Търново 29.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 410 куб.м. 25 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 553 куб.м.
чб,бб,здгл
2020-1 Процедури за продажба на дървесина 32,468.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4429 ДГС Малко Търново 29.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 410 куб.м. 25 куб.м. 84 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 553 куб.м.
чб,бб,здгл
2020 Процедури за добив на дървесина 13,098.37 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4409 ДГС Малко Търново 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 128 куб.м. 64 куб.м. 331 куб.м.
изгор, бк
2019-1 Процедури за продажба на дървесина 22,196.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4408 ДГС Малко Търново 24.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
52 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 129 куб.м. 128 куб.м. 64 куб.м. 383 куб.м.
изгор, избк
2019 Процедури за добив на дървесина 9,149.84 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4340 ДГС Малко Търново 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 16 куб.м. 35 куб.м. 1006 куб.м. 1004 куб.м. 502 куб.м. 2565 куб.м.
избк, изгор, трп, цр гбр
2018 Процедури за добив на дървесина 62,061.24 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4329 ДГС Малко Търново 30.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,228.37 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано поддържане на съществуващи лесокултурни прегради и стари минерализовани ивици. Виж пълна информация
4305 ДГС Малко Търново 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 727 куб.м. 181 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1432 куб.м.
чб,бб,здгл
2017-1 Процедури за продажба на дървесина 82,140.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на склад. Виж пълна информация
4304 ДГС Малко Търново 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 727 куб.м. 181 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1432 куб.м.
чб,бб,здгл
2017 Процедури за добив на дървесина 33,494.97 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина. Виж пълна информация
4279 ДГС Малко Търново 20.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 509 куб.м. 110 куб.м. 258 куб.м. 257 куб.м. 129 куб.м. 1272 куб.м.
игор, избк
2016 Процедури за добив на дървесина 29,306.22 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4165 ДГС Малко Търново 28.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
378 куб.м. 770 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 1249 куб.м.
чб,бб
2015-1 Процедури за продажба на дървесина 78,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на склад Виж пълна информация
4164 ДГС Малко Търново 28.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
669 куб.м. 479 куб.м. 47 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1249 куб.м.
бб,чб
2015 Процедури за добив на дървесина 30,000.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дайността добив на дървесина Виж пълна информация
4070 ДГС Малко Търново 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
782 куб.м. 837 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 1754 куб.м.
чб,бб,гбр
2014 Продажба на стояща дървесина на корен 79,226.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4016 ДГС Малко Търново 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30 куб.м.
дб
2002-1 Процедури за продажба на дървесина 5,175.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация