Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4340 ДГС Малко Търново 08.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 16 куб.м. 35 куб.м. 1006 куб.м. 1004 куб.м. 502 куб.м. 2565 куб.м.
избк, изгор, трп, цр гбр
2018 Процедури за добив на дървесина 62,061.24 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4329 ДГС Малко Търново 30.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,228.37 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирано поддържане на съществуващи лесокултурни прегради и стари минерализовани ивици. Виж пълна информация
4305 ДГС Малко Търново 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 727 куб.м. 181 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1432 куб.м.
чб,бб,здгл
2017-1 Процедури за продажба на дървесина 82,140.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на склад. Виж пълна информация
4304 ДГС Малко Търново 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
261 куб.м. 727 куб.м. 181 куб.м. 263 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1432 куб.м.
чб,бб,здгл
2017 Процедури за добив на дървесина 33,494.97 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина. Виж пълна информация
4279 ДГС Малко Търново 20.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 509 куб.м. 110 куб.м. 258 куб.м. 257 куб.м. 129 куб.м. 1272 куб.м.
игор, избк
2016 Процедури за добив на дървесина 29,306.22 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4165 ДГС Малко Търново 28.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
378 куб.м. 770 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 1249 куб.м.
чб,бб
2015-1 Процедури за продажба на дървесина 78,755.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на склад Виж пълна информация
4164 ДГС Малко Търново 28.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
669 куб.м. 479 куб.м. 47 куб.м. 54 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1249 куб.м.
бб,чб
2015 Процедури за добив на дървесина 30,000.11 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дайността добив на дървесина Виж пълна информация
4070 ДГС Малко Търново 05.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
782 куб.м. 837 куб.м. 26 куб.м. 0 куб.м. 109 куб.м. 0 куб.м. 1754 куб.м.
чб,бб,гбр
2014 Продажба на стояща дървесина на корен 79,226.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4016 ДГС Малко Търново 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 30 куб.м.
дб
2002-1 Процедури за продажба на дървесина 5,175.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
4014 ДГС Малко Търново 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15 куб.м. 48 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 298 куб.м. 150 куб.м. 813 куб.м.
цр, гбр, изгор, избк, кгбр
2007 Процедури за добив на дървесина 18,952.44 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
4008 ДГС Малко Търново 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 643 куб.м. 640 куб.м. 319 куб.м. 1706 куб.м.
изгор, бл, избк, гбр, трп, цр
2013-1, 2013-2, 2013-3 Процедури за продажба на дървесина 121,617.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
4007 ДГС Малко Търново 17.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
81 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 643 куб.м. 640 куб.м. 319 куб.м. 1706 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, кгбр, трп
2013 Процедури за добив на дървесина 39,995.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии Виж пълна информация
3999 ДГС Малко Търново 22.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на един брой употребяван, високопроходим МПС Виж пълна информация
3976 ДГС Малко Търново 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 89 куб.м. 1 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м.
чб, бб
2012-2, 2009-2 Процедури за продажба на дървесина 5,720.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3954 ДГС Малко Търново 05.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
518 куб.м. 514 куб.м. 27 куб.м. 39 куб.м. 4 куб.м. 2 куб.м. 1104 куб.м.
бб, чб, здгл, трп, мждр, бл, избк, цр
2003-1, 2003-2 Процедури за продажба на дървесина 72,044.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3943 ДГС Малко Търново 28.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1027 куб.м. 860 куб.м. 51 куб.м. 65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2003 куб.м.
чб
2001-1 Процедури за продажба на дървесина 129,975.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3919 ДГС Малко Търново 21.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
681 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 681 куб.м.
чб, здгл
116-1 Процедури за продажба на дървесина 52,135.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
3908 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
837 куб.м. 188 куб.м. 93 куб.м. 739 куб.м. 386 куб.м. 370 куб.м. 2613 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, мждр
2002-1, 2002-2, 2002-3, 2003-4, 2002-5, 2002-6 Процедури за продажба на дървесина 222,466.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад Виж пълна информация
3907 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
571 куб.м. 440 куб.м. 1 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1026 куб.м.
чб, бб
2012-1, 2009-1, 2012-2, 2009-2 Процедури за продажба на дървесина 55,537.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад. Виж пълна информация
3906 ДГС Малко Търново 19.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
525 куб.м. 73 куб.м. 1 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 609 куб.м.
чб
2012 Процедури за добив на дървесина 15,298.87 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина от обект 2012. Виж пълна информация