Процедура № 6792 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 11.09.2023 58,923.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Договаряне
Предмет „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обект № 2318 „Влахов дол“ (подотдели: 236:ч; 241:е, к, н; 246:з) от ЛФ за 2023 г., находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2318 бл, цр, изт. бук, гбр, кгбр, мжд, изт. гор, 271 куб.м. 16 куб.м. 37 куб.м. 672 куб.м. 448 куб.м. 249 куб.м. 1693 куб.м.