Документи

Обявление
Файл
Добавен
12.06.2020 / ДГС Малко Търново
Обявление за количествата дървесина, които ще бъдат предоставени на местни търговци през 2018г.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Малко Търново
Доклад за сертификация на горите
Файл
Добавен
11.09.2017 / ДГС Малко Търново
Доклад за горите с висока консервационна стойност в ТП ДГС Малко Търново.
Файл
Добавен
19.07.2017 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина за 2017г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Малко Търново
Указания за провеждане на процедурите за продажба на дървесина от първа тръжна сесия на 2017г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Малко Търново