Процедура № 5801 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Малко Търново 09.12.2021 10,375.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане дейностите товарене и подвоз от вр. склад до ТИР станция

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201-1, 2202-2 бб,чб 415 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 415 куб.м.