Процедура № 6053 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6053 на ДГС Малко Търново от 25.03.2022 е прекратена!
ДГС Малко Търново 25.03.2022 93,815.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на краен потребител.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2204, 2206, 2210, 2211, 2209, 2214, 2212, 2213 дб, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 5481 куб.м. 0 куб.м. 5481 куб.м.