Процедура № 6202 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Малко Търново 13.07.2022 75,208.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2219, 2221 бб, чб, изгор, избк, цр, кгбр, мждр, бл, 415 куб.м. 316 куб.м. 22 куб.м. 793 куб.м. 533 куб.м. 174 куб.м. 2293 куб.м.