Процедура № 5043 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 09.02.2021 67,930.59 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2118, 2119 изгор, избк, цр, бл, кгбр 48 куб.м. 66 куб.м. 35 куб.м. 1069 куб.м. 1050 куб.м. 533 куб.м. 2818 куб.м.