slide

Гoрска сертификация | ДГС Малко Търново

уведомление до всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
16.06.2023 / ДГС Малко Търново
карта на ТП"ДГС М.Търново"
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Малко Търново
Резюме на ГСП 2018
Файл
Добавен
08.11.2022 / ДГС Малко Търново
Уведомление за разработване на годишен мониторинг на ГВКС
Файл
Добавен
07.11.2022 / ДГС Малко Търново
Програма за мониторинг и контрол на инвазивни дървесни видове
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Малко Търново
План на управление на отпадъците в горите
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Малко Търново
Оценка на риска от природни бедствия
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Малко Търново
Списък на гори във фаза на старост
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Вътрешни правила за решаване на спорове, свързани с правата на собственост
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Списък на представителни образци на горски екосистеми
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
политика срещу корупцията
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Годишна програма за обучение
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Вътрешни правила
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
Вътрешни правила
Файл
Добавен
20.10.2022 / ДГС Малко Търново
вътрешни правила на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП"ДГС Малко Търново"
Файл
Добавен
05.10.2022 / ДГС Малко Търново
Протокол от 09.08.2018г.
Файл
Добавен
13.08.2018 / ДГС Малко Търново
Доклад за ГВКС
Файл
Добавен
13.08.2018 / ДГС Малко Търново
Примерен списък на екосистемни услуги
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДГС Малко Търново
Примерен анализ на външни ефекти
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДГС Малко Търново
Списък на отделите за ползване през 2019г.
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДГС Малко Търново