Процедура № 6155 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 31.05.2022 236,236.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина от горски територии за обекти от ЛФ 2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2215, 2216, 2217, 2218, 2220 избк, цр, мждр, гбр, кгбр, трп, изгор, чб, ак, бл 652 куб.м. 667 куб.м. 111 куб.м. 2309 куб.м. 1568 куб.м. 598 куб.м. 5905 куб.м.