Процедура № 6263 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Малко Търново 25.08.2022 3,750.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане дейностите: товарене, транспорт и разтоварване на дърва за огрев за собствени нужди

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м.