Процедура № 6419 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 19.12.2022 687,497.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет "Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за обекти с № 2301 „Чурка река“ (подотдели: 2:д; 279:б; 286:д; 297:а), № 2302 „Бабина нива“ (подотдели: 43:и; 49:б, г, е, м), № 2304 „Кукьово“ (подотдели: 28:в, з; 29:а, г, д; 30:б), № 2305 „Шаренково“ (подотдели: 28:н; 29:б, е, ж, и; 34:ю; 35:л; 36:ж), № 2307 „Попиново“ (подотдели: 106:д, л, х, ц; 107:а; 108:н, о, т; 315:г; 146:з, и, н; 147:б), № 2308 „Смиленово“ (подотдели: 118:з, и, л, о; 138:б, г, о, п), № 2310 „7-ма застава-Керанов байр-Грахилово-Симоновци-Калето-Чукаря“ (подотдели: 141:ж; 142:е, п; 144:в, ж, и; 147:к; 55:г, е; 61:б, в; 63:в, г; 65:б; 212:г; 226:г, з;227:в; 228:е,к; 229:в; 236:е; 249:в; 55:г, е; 61:б, в; 63:в, г; 65:б; 38:а,ж,к; 106:е, ж, к; 108:л, п, у; 126:а, в; 131:з; 161:з, о; 166:н, р; 167:б, ж), № 2311 „Света Богородица“ (подотдели: 152:з; 154:к, м; 158:д; 164:л, н; 168:б; 169:г), № 2312 „Сухаря“ (подотдели: 164:у; 165:к, л; 166:т; 167:с), № 2313 „Иринка“ (подотдели: 160:г; 172:ж; 173:г, ж-и, л, м), № 2315 „Цигански пясъци“ (подотдели: 126:ж; 130:а, б, е, ж, з, м; 323:б), № 2317 „Хайдушки кладенец“ (подотдели: 227:г; 228:в, м; 249:м; 254:б; 262:д), № 2318 „Влахов дол“ (подотдели: 236:ч; 241:е, к, н; 246:з) и № 2321 „Сливарово“ (подотдели: 218:б, е; 223:а, и) от ЛФ за 2023 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301, 2302, 2304, 2305, 2307, 2308, 2310, 2311, 2312, 2313, 2315, 2317, 2318 и 2321 бл, цр, изгор, кгбр, мждр, избк, мжд, трп, бб, гбр, чб, здгл, бл.изт.гор 4048 куб.м. 3822 куб.м. 424 куб.м. 6339 куб.м. 6614 куб.м. 1952 куб.м. 23199 куб.м.

Документи