Процедура № 5147 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 15.03.2021 52,899.11 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2120, 2121, 2122 изгор, бл, избк, цр, гбр, трп, бб, чб, здгл 362 куб.м. 708 куб.м. 100 куб.м. 482 куб.м. 371 куб.м. 184 куб.м. 2208 куб.м.