Процедура № 5380 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 14.06.2021 34,003.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2124 изгор, избк 8 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 563 куб.м. 562 куб.м. 281 куб.м. 1416 куб.м.