slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6088 ДГС Малко Търново 31.03.2022 дб, мждр 2204-3 Процедури за продажба на дървесина 10,312.60 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5769 ДГС Малко Търново 24.11.2021 дб, бк 2123-3, 2118-3 Процедури за продажба на дървесина 4,446.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5613 ДГС Малко Търново 12.10.2021 изгор, бл, избк, цр, гбр, кгбр 2125 Процедури за продажба на дървесина 63,408.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5577 ДГС Малко Търново 27.09.2021 дб, избк 2024-2, 2124-1, 2109-3, 2018-1 Процедури за продажба на дървесина 26,769.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5566 ДГС Малко Търново 17.09.2021 здгл 2108-1 Процедури за продажба на дървесина 4,925.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5534 ДГС Малко Търново 03.09.2021 - - Процедури за продажба на дървесина 14,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5524 ДГС Малко Търново 30.08.2021 изгор, избк, цр, мждр 2002-4 Процедури за продажба на дървесина 44,286.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5509 ДГС Малко Търново 19.08.2021 дб, бк 2109-2, 2118-2 Процедури за продажба на дървесина 4,000.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5465 ДГС Малко Търново 04.08.2021 изгор, избк, цр, гбр, бк, дб 2123-2, 2119-1, 2118-1 Процедури за продажба на дървесина 172,777.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5331 ДГС Малко Търново 21.05.2021 бб,чб 2122-2 Процедури за продажба на дървесина 2,844.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5298 ДГС Малко Търново 06.05.2021 дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор 2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 16,150.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5295 ДГС Малко Търново 05.05.2021 бб,чб 2121-3 Процедури за продажба на дървесина 3,041.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5277 ДГС Малко Търново 26.04.2021 дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор 2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 21,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5153 ДГС Малко Търново 16.03.2021 изгор, бл, цр, бк, гбр, трп, бб, чб 2120-1, 2121-1, 2122-1 Процедури за продажба на дървесина 141,149.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5044 ДГС Малко Търново 09.02.2021 бл, цр, кгбр 2103-1, 2103-2 Процедури за продажба на дървесина 173,700.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5033 ДГС Малко Търново 05.02.2021 изгор, бл, избк, цр 2117-1 Процедури за продажба на дървесина 72,554.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4970 ДГС Малко Търново 14.01.2021 изгор, избк, бл, гбр, бк, мждр 2101-1, 2104-1 Процедури за продажба на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4967 ДГС Малко Търново 06.01.2021 чб, здгл, изгор, бк, цр 2113-1 Процедури за продажба на дървесина 35,808.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4961 ДГС Малко Търново 06.01.2021 чб, бб, здгл, изгор, избк, кгбр 2111-1 Процедури за продажба на дървесина 66,041.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4960 ДГС Малко Търново 06.01.2021 бл, избк, цр, гбр, кгбр, чб, бб, изгор, мждр 2102-1 ,2103-1, 2105-1 Процедури за продажба на дървесина 453,714.00 лв. без ДДС