Процедура № 6963 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 15.02.2024 20,957.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина от Пакет от обекти № 2301-1 „Чурка ряка“, № 2302-1 „Бабина нива“, № 2303-1 „Костиева лъка“, № 2306-1 „Мечи дол“ и № 2215-1 „Бръшлян“ от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2301-1 „Чурка ряка“, № 2302-1 „Бабина нива“, № 2303-1 „Костиева лъка“, № 2306-1 „Мечи дол“ и № 2215-1 „Бръшлян“ изгор, бл, цр, избк 110.76 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3.06 куб.м. 113.82 куб.м.