Процедура № 5524 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 30.08.2021 44,286.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2002-4 изгор, избк, цр, мждр 0 куб.м. 43 куб.м. 28 куб.м. 289 куб.м. 287 куб.м. 0 куб.м. 647 куб.м.