Процедура № 5465 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 04.08.2021 172,777.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2123-2, 2119-1, 2118-1 изгор, избк, цр, гбр, бк, дб 19 куб.м. 109 куб.м. 28 куб.м. 1004 куб.м. 851 куб.м. 452 куб.м. 2463 куб.м.