Процедура № 5044 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 09.02.2021 173,700.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогназни количества дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2103-1, 2103-2 бл, цр, кгбр 170 куб.м. 4 куб.м. 59 куб.м. 782 куб.м. 780 куб.м. 392 куб.м. 2187 куб.м.