Процедура № 5769 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Малко Търново 24.11.2021 4,446.40 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Продажба чрез договаряне Продажба на добита дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2123-3, 2118-3 дб, бк 22.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 22.72 куб.м.