Процедура № 6957 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 26.02.2024 14,610.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет „Процедура за продажба на добита дървесина - прогнозни количества, обособена в Пакет № 2401-2 „Узунов дол“, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401-2 изгор, бл, цр 70 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м.