Процедура № 5295 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 05.05.2021 3,041.75 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2121-3 бб,чб 38.86 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38.86 куб.м.