Процедура № 5534 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 03.09.2021 14,000.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Открит конкурс
Предмет ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗАКУПЕНА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДЪРВЕСИНА ФРАНКО АДРЕСИТЕ ИМ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
- - 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1000 Пр. куб.м.