Процедура № 5153 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 16.03.2021 141,149.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2120-1, 2121-1, 2122-1 изгор, бл, цр, бк, гбр, трп, бб, чб 86 куб.м. 920 куб.м. 101 куб.м. 482 куб.м. 371 куб.м. 184 куб.м. 2144 куб.м.