slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6141 ДГС Малко Търново 20.05.2022 107м, 124н, 236н, 237б Лесокултурни мероприятия 10,290.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6027 на ДГС Малко Търново от 18.03.2022 е прекратена!
6027 ДГС Малко Търново 18.03.2022 - 107м, 124н, 236н, 237б Лесокултурни мероприятия 10,290.00 лв. без ДДС