Процедура № 7023 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 17.06.2024 157,300.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспорт, разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на краен потребител и/или товарене, разтоварване и подвоз на дървесина до тир станция на територията на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2302, 2305, 2308, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2321 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 7100 Пр. куб.м.