slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6625 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 165,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6624 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 91,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6353 ДГС Малко Търново 02.11.2022 чб, изгр, цр, изгор, бл, здгл, бб, избк, гбр, 2206, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 55,900.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5715 на ДГС Малко Търново от 25.11.2021 е прекратена!
5715 ДГС Малко Търново 25.11.2021 - 107м, 124н, 236н Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 10,488.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3372 ДГС Малко Търново 09.09.2019 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 7,982.22 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2215 ДГС Малко Търново 09.07.2018 отдели: 231е, 222м, 148ж, 147м, 147н, 101я. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 11,725.85 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
857 ДГС Малко Търново 20.03.2017 27.03.2017 269в, 269з, 135и. Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 8,250.48 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
255 ДГС Малко Търново 14.09.2016 20.09.2016 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 241,396.00 лв. без ДДС