Процедура № 6027 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6027 на ДГС Малко Търново от 18.03.2022 е прекратена!
ДГС Малко Търново 18.03.2022 10,290.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет Механизирано почистване и механизирана подготовка на почвата за залесяване

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
107м, 124н, 236н, 237б - 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.