Процедура № 6141 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 20.05.2022 10,290.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет „Механизирано почистване и механизирана подготовка на почвата за залесяване”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
107м, 124н, 236н, 237б 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.