slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5800 ДГС Малко Търново 09.12.2021 бб, изгор, бл, избк, цр, трп, мждр 2205 Продажба на стояща дървесина на корен 55,360.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4522 ДГС Малко Търново 05.08.2020 чб 2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4483 ДГС Малко Търново 17.07.2020 чб 2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4070 ДГС Малко Търново 05.05.2020 чб,бб,гбр 2014 Продажба на стояща дървесина на корен 79,226.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3687 ДГС Малко Търново 16.12.2019 чб, бб, здгл, трп, мждр. 2001, 2003, 2005 Продажба на стояща дървесина на корен 174,192.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2006 ДГС Малко Търново 12.04.2018 БК,ГБР, ДР 1803Ц Продажба на стояща дървесина на корен 681,884.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1271 ДГС Малко Търново 16.08.2017 дб, бк, гбр, трп. 1711 Продажба на стояща дървесина на корен 18,491.60 лв. без ДДС