slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4749 ДГС Малко Търново 09.11.2020 бл, цр, кгбр 2023-1 Процедури за продажба на дървесина 19,508.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4748 ДГС Малко Търново 09.11.2020 изгор, избк, гбр, трп, цр, бл, кгбр 2024 Процедури за добив на дървесина 41,948.48 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4747 ДГС Малко Търново 09.11.2020 цр, бл, кгбр,трп 2023 Процедури за добив на дървесина 6,999.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4719 ДГС Малко Търново 13.10.2020 дб 1914-3, 2010-1 Процедури за продажба на дървесина 4,621.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4697 ДГС Малко Търново 16.10.2020 дб 1213-5 Процедури за продажба на дървесина 12,695.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4695 ДГС Малко Търново 05.10.2020 дб 1914-3, 2010-1 Процедури за продажба на дървесина 4,812.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4674 ДГС Малко Търново 29.09.2020 дб 2002-10 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 23,506.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4653 ДГС Малко Търново 05.10.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4613 ДГС Малко Търново 14.09.2020 дб 2019-2 Процедури за продажба на дървесина 8,904.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4541 ДГС Малко Търново 12.08.2020 изгор, избк, гбр 2022 Процедури за добив на дървесина 20,110.07 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4522 ДГС Малко Търново 05.08.2020 чб 2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4493 ДГС Малко Търново 24.07.2020 дб 2002-9, 2013-4 Процедури за продажба на дървесина 22,455.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4483 ДГС Малко Търново 17.07.2020 чб 2021 Продажба на стояща дървесина на корен 20,030.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4475 ДГС Малко Търново 02.07.2020 дб 2002-8 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 4,200.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4430 ДГС Малко Търново 29.06.2020 чб,бб,здгл 2020-1 Процедури за продажба на дървесина 32,468.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4429 ДГС Малко Търново 29.06.2020 чб,бб,здгл 2020 Процедури за добив на дървесина 13,098.37 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4409 ДГС Малко Търново 24.06.2020 изгор, бк 2019-1 Процедури за продажба на дървесина 22,196.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4408 ДГС Малко Търново 24.06.2020 изгор, избк 2019 Процедури за добив на дървесина 9,149.84 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4340 ДГС Малко Търново 08.06.2020 избк, изгор, трп, цр гбр 2018 Процедури за добив на дървесина 62,061.24 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4329 ДГС Малко Търново 30.06.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,228.37 лв. без ДДС Профил на купувача