slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5018 ДГС Малко Търново 29.01.2021 изгор, избк 2116 Процедури за добив на дървесина 23,502.48 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4970 ДГС Малко Търново 14.01.2021 изгор, избк, бл, гбр, бк, мждр 2101-1, 2104-1 Процедури за продажба на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4969 ДГС Малко Търново 14.01.2021 изгор, цр, избк, кгбр, дб, мждр, бл. 2001, 2004 Процедури за добив на дървесина 50,526.97 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4967 ДГС Малко Търново 06.01.2021 чб, здгл, изгор, бк, цр 2113-1 Процедури за продажба на дървесина 35,808.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4966 ДГС Малко Търново 06.01.2021 чб, бб, здгл 2113 Процедури за добив на дървесина 13,047.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4961 ДГС Малко Търново 06.01.2021 чб, бб, здгл, изгор, избк, кгбр 2111-1 Процедури за продажба на дървесина 66,041.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4960 ДГС Малко Търново 06.01.2021 бл, избк, цр, гбр, кгбр, чб, бб, изгор, мждр 2102-1 ,2103-1, 2105-1 Процедури за продажба на дървесина 453,714.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4953 ДГС Малко Търново 22.12.2020 дб 1908-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 6,034.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4926 ДГС Малко Търново 17.12.2020 чб, бб, здгл, изгор, бк, чр, бл, гбр, мждр 2112-1, 2113-1, 2114-1, 2115-1 Процедури за продажба на дървесина 188,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4919 ДГС Малко Търново 16.12.2020 чб, бб, изгор, бл, цр, мждр, здгл, избк 2112, 2113, 2114, 2115 Процедури за добив на дървесина 70,984.49 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4915 ДГС Малко Търново 15.12.2020 чб, бб, здггл, изгор, избк, кгбр 2111-1 Процедури за продажба на дървесина 66,041.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4914 ДГС Малко Търново 15.12.2020 игор, избк, цр, гбр, бл, трп, мждр, чб, бб, кгбр 2101-1, 2102-1, 2103-1, 2104-1, 2105-1, 2106-1, 2107-1 Процедури за продажба на дървесина 779,362.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4875 ДГС Малко Търново 11.12.2020 бб, здгл, изгор, избк, цр, гбр 2108, 2109, 2110 Процедури за добив на дървесина 73,196.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4868 ДГС Малко Търново 10.12.2020 чб,бб,здгл, избк, изгор, цр, гбр 2111 Процедури за добив на дървесина 23,618.02 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4867 ДГС Малко Търново 10.12.2020 игор, избк, цр, гбр, бл, трп, мждр 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 Процедури за добив на дървесина 244,381.68 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4822 ДГС Малко Търново 30.11.2020 дб,бк 2002-13 Процедури за продажба на дървесина 39,072.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4782 ДГС Малко Търново 15.12.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4772 ДГС Малко Търново 05.11.2020 дб 2002-11 Процедури за продажба на дървесина 7,022.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4769 ДГС Малко Търново 03.12.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 65,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4760 ДГС Малко Търново 30.10.2020 чб 1,7-4 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 537.00 лв. без ДДС