slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5534 ДГС Малко Търново 03.09.2021 - - Процедури за продажба на дървесина 14,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5524 ДГС Малко Търново 30.08.2021 изгор, избк, цр, мждр 2002-4 Процедури за продажба на дървесина 44,286.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5509 ДГС Малко Търново 19.08.2021 дб, бк 2109-2, 2118-2 Процедури за продажба на дървесина 4,000.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5465 ДГС Малко Търново 04.08.2021 изгор, избк, цр, гбр, бк, дб 2123-2, 2119-1, 2118-1 Процедури за продажба на дървесина 172,777.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5380 ДГС Малко Търново 14.06.2021 изгор, избк 2124 Процедури за добив на дървесина 34,003.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5340 ДГС Малко Търново 09.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5339 ДГС Малко Търново 10.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,262.56 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5331 ДГС Малко Търново 21.05.2021 бб,чб 2122-2 Процедури за продажба на дървесина 2,844.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5298 ДГС Малко Търново 06.05.2021 дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор 2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 16,150.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5295 ДГС Малко Търново 05.05.2021 бб,чб 2121-3 Процедури за продажба на дървесина 3,041.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5277 ДГС Малко Търново 26.04.2021 дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор 2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 21,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5269 ДГС Малко Търново 07.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5265 ДГС Малко Търново 19.04.2021 избк, избк, цр, гбр, 2123 Процедури за добив на дървесина 30,497.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5153 ДГС Малко Търново 16.03.2021 изгор, бл, цр, бк, гбр, трп, бб, чб 2120-1, 2121-1, 2122-1 Процедури за продажба на дървесина 141,149.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5147 ДГС Малко Търново 15.03.2021 изгор, бл, избк, цр, гбр, трп, бб, чб, здгл 2120, 2121, 2122 Процедури за добив на дървесина 52,899.11 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5044 ДГС Малко Търново 09.02.2021 бл, цр, кгбр 2103-1, 2103-2 Процедури за продажба на дървесина 173,700.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5043 ДГС Малко Търново 09.02.2021 изгор, избк, цр, бл, кгбр 2118, 2119 Процедури за добив на дървесина 67,930.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5033 ДГС Малко Търново 05.02.2021 изгор, бл, избк, цр 2117-1 Процедури за продажба на дървесина 72,554.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5031 ДГС Малко Търново 05.02.2021 бл, избк, изгор, цр 2117 Процедури за добив на дървесина 24,238.19 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5025 ДГС Малко Търново 03.02.2021 изгор, избк, бл, цр, гбр мждр 2101, 2104 Процедури за добив на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС