slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5298 ДГС Малко Търново 06.05.2021 дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор 2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 16,150.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5295 ДГС Малко Търново 05.05.2021 бб,чб 2121-3 Процедури за продажба на дървесина 3,041.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5277 ДГС Малко Търново 26.04.2021 дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор 2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 21,570.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5269 ДГС Малко Търново 07.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5265 ДГС Малко Търново 19.04.2021 избк, избк, цр, гбр, 2123 Процедури за добив на дървесина 30,497.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5153 ДГС Малко Търново 16.03.2021 изгор, бл, цр, бк, гбр, трп, бб, чб 2120-1, 2121-1, 2122-1 Процедури за продажба на дървесина 141,149.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5147 ДГС Малко Търново 15.03.2021 изгор, бл, избк, цр, гбр, трп, бб, чб, здгл 2120, 2121, 2122 Процедури за добив на дървесина 52,899.11 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5044 ДГС Малко Търново 09.02.2021 бл, цр, кгбр 2103-1, 2103-2 Процедури за продажба на дървесина 173,700.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5043 ДГС Малко Търново 09.02.2021 изгор, избк, цр, бл, кгбр 2118, 2119 Процедури за добив на дървесина 67,930.59 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5033 ДГС Малко Търново 05.02.2021 изгор, бл, избк, цр 2117-1 Процедури за продажба на дървесина 72,554.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5031 ДГС Малко Търново 05.02.2021 бл, избк, изгор, цр 2117 Процедури за добив на дървесина 24,238.19 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5025 ДГС Малко Търново 03.02.2021 изгор, избк, бл, цр, гбр мждр 2101, 2104 Процедури за добив на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5018 ДГС Малко Търново 29.01.2021 изгор, избк 2116 Процедури за добив на дървесина 23,502.48 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4970 ДГС Малко Търново 14.01.2021 изгор, избк, бл, гбр, бк, мждр 2101-1, 2104-1 Процедури за продажба на дървесина 164,866.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4969 ДГС Малко Търново 14.01.2021 изгор, цр, избк, кгбр, дб, мждр, бл. 2001, 2004 Процедури за добив на дървесина 50,526.97 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4967 ДГС Малко Търново 06.01.2021 чб, здгл, изгор, бк, цр 2113-1 Процедури за продажба на дървесина 35,808.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4966 ДГС Малко Търново 06.01.2021 чб, бб, здгл 2113 Процедури за добив на дървесина 13,047.88 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4961 ДГС Малко Търново 06.01.2021 чб, бб, здгл, изгор, избк, кгбр 2111-1 Процедури за продажба на дървесина 66,041.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4960 ДГС Малко Търново 06.01.2021 бл, избк, цр, гбр, кгбр, чб, бб, изгор, мждр 2102-1 ,2103-1, 2105-1 Процедури за продажба на дървесина 453,714.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4953 ДГС Малко Търново 22.12.2020 дб 1908-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 6,034.10 лв. без ДДС