slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5765 ДГС Малко Търново 03.12.2021 дб, избк, изгор, цр, чб, здгл, мждр, гбр, трп, изгор, бб 2203, 2214 Процедури за добив на дървесина 75,524.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5764 ДГС Малко Търново 03.12.2021 дб, бк, цр, мждр, гбр, изгор, кгбр, здгл 2204, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 Процедури за добив на дървесина 267,807.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5744 ДГС Малко Търново 02.12.2021 чб, бб, здгл, изгор, бл, цр,гбр 2201, 2202 Процедури за добив на дървесина 50,838.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5715 на ДГС Малко Търново от 25.11.2021 е прекратена!
5715 ДГС Малко Търново 25.11.2021 - 107м, 124н, 236н Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 10,488.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5668 ДГС Малко Търново 04.11.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5665 ДГС Малко Търново 28.10.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,152.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5648 ДГС Малко Търново 23.11.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5613 ДГС Малко Търново 12.10.2021 изгор, бл, избк, цр, гбр, кгбр 2125 Процедури за продажба на дървесина 63,408.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5612 ДГС Малко Търново 12.10.2021 Процедури за добив на дървесина 2,945.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5591 ДГС Малко Търново 01.10.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5577 ДГС Малко Търново 27.09.2021 дб, избк 2024-2, 2124-1, 2109-3, 2018-1 Процедури за продажба на дървесина 26,769.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5566 ДГС Малко Търново 17.09.2021 здгл 2108-1 Процедури за продажба на дървесина 4,925.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5534 ДГС Малко Търново 03.09.2021 - - Процедури за продажба на дървесина 14,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5524 ДГС Малко Търново 30.08.2021 изгор, избк, цр, мждр 2002-4 Процедури за продажба на дървесина 44,286.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5509 ДГС Малко Търново 19.08.2021 дб, бк 2109-2, 2118-2 Процедури за продажба на дървесина 4,000.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5465 ДГС Малко Търново 04.08.2021 изгор, избк, цр, гбр, бк, дб 2123-2, 2119-1, 2118-1 Процедури за продажба на дървесина 172,777.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5380 ДГС Малко Търново 14.06.2021 изгор, избк 2124 Процедури за добив на дървесина 34,003.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5340 ДГС Малко Търново 09.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5339 ДГС Малко Търново 10.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,262.56 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5331 ДГС Малко Търново 21.05.2021 бб,чб 2122-2 Процедури за продажба на дървесина 2,844.65 лв. без ДДС