slide

Процедури | ДГС Малко Търново

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7023 ДГС Малко Търново 17.06.2024 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2302, 2305, 2308, 2313, 2315, 2316, 2317, 2318, 2321 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 157,300.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6994 ДГС Малко Търново 29.03.2024 изгор, бл Пакет от Обекти № 2315-1 „Цигански пясък“, № 2302-3 „Бабина нива“, № 2413-3 „Селището-Калиново“ и № 2316-2 „Върбата“ Процедури за продажба на дървесина 10,485.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6973 ДГС Малко Търново 21.02.2024 бл, изгор № 2308-1 „Смиленово“, № 2307-1 „Попиново“ и № 2315-1 „Цигански пясък“ Процедури за продажба на дървесина 5,715.10 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6963 ДГС Малко Търново 15.02.2024 изгор, бл, цр, избк № 2301-1 „Чурка ряка“, № 2302-1 „Бабина нива“, № 2303-1 „Костиева лъка“, № 2306-1 „Мечи дол“ и № 2215-1 „Бръшлян“ Процедури за продажба на дървесина 20,957.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6957 ДГС Малко Търново 26.02.2024 изгор, бл, цр 2401-2 Процедури за продажба на дървесина 14,610.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6926 ДГС Малко Търново 23.01.2024 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 127,600.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6884 ДГС Малко Търново 22.12.2023 изгор, избк, цр, гбр, бл, кгбр, мжд, трп, чб, срлп, ак, бб, лп, пляс, чел, здгл 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415 Процедури за добив на дървесина 627,437.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6857 ДГС Малко Търново 28.11.2023 бл, изгор № 2302-5 „Бабина нива“, № 2315-2 „Цигански пясък“ и № 2317-3 „Хайдушки кладенец“ Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 9,726.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6792 ДГС Малко Търново 11.09.2023 бл, цр, изт. бук, гбр, кгбр, мжд, изт. гор, 2318 Процедури за добив на дървесина 58,923.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6695 ДГС Малко Търново 29.05.2023 избк, гбр, изгор, бб, чб, бл, цр, трп, 2306, 2309 и 2314 Процедури за добив на дървесина 123,002.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6625 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 165,000.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6624 ДГС Малко Търново 14.03.2023 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 91,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6419 ДГС Малко Търново 19.12.2022 бл, цр, изгор, кгбр, мждр, избк, мжд, трп, бб, гбр, чб, здгл, бл.изт.гор 2301, 2302, 2304, 2305, 2307, 2308, 2310, 2311, 2312, 2313, 2315, 2317, 2318 и 2321 Процедури за добив на дървесина 687,497.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6413 ДГС Малко Търново 15.12.2022 чдб, дб, мждр, бл, избк, цр, гбр, изгор, срлп, кгбр, чб, бб 2303 „Кустиева лъка“; 2316 „Върбата“; 2319 „Малко Драганово“ Процедури за добив на дървесина 123,096.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6353 ДГС Малко Търново 02.11.2022 чб, изгр, цр, изгор, бл, здгл, бб, избк, гбр, 2206, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 55,900.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6263 ДГС Малко Търново 25.08.2022 Процедури за добив на дървесина 3,750.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6202 ДГС Малко Търново 13.07.2022 бб, чб, изгор, избк, цр, кгбр, мждр, бл, 2219, 2221 Процедури за добив на дървесина 75,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6155 ДГС Малко Търново 31.05.2022 избк, цр, мждр, гбр, кгбр, трп, изгор, чб, ак, бл 2215, 2216, 2217, 2218, 2220 Процедури за добив на дървесина 236,236.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6141 ДГС Малко Търново 20.05.2022 107м, 124н, 236н, 237б Лесокултурни мероприятия 10,290.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6133 ДГС Малко Търново 27.05.2022 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,452.28 лв. без ДДС Профил на купувача