Процедура № 6353 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 02.11.2022 55,900.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване на едра строителна дървесина и ОЗМ от временни складове на обекти за сеч №№ 2206, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220 и 2221, находящи се на територията на ТП „ДГС Малко Търново”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2206, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 чб, изгр, цр, изгор, бл, здгл, бб, избк, гбр, 1314 куб.м. 346 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 576 куб.м. 2236 куб.м.