Процедура № 5800 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Малко Търново 09.12.2021 55,360.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2205 бб, изгор, бл, избк, цр, трп, мждр 128 куб.м. 113 куб.м. 12 куб.м. 435 куб.м. 427 куб.м. 49 куб.м. 1051 куб.м.