Процедура № 1109 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 06.07.2017 9,571.14 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Механизирано поддържане на съществуващи лесокултурни прегради и стари минерализовани ивици.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.