Процедура № 1049 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 22.05.2017 13,744.86 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет Избор на изпълнител за транспорт на хора и материали за извършване на дейности по ЛКД.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.