slide

Планове и разчети | ДГС Малко Търново

Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
24.09.2019 / ДГС Малко Търново
Одобрен променен Годишен план за ползване на дървесина за 2019г.
Файл
Добавен
30.07.2019 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
14.11.2018 / ДГС Малко Търново
Актуализиран годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
03.09.2018 / ДГС Малко Търново
Актуализиран годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
16.07.2018 / ДГС Малко Търново
Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
30.01.2018 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина през 2018г. на ТП ДГС Малко Търново.
Файл
Добавен
16.11.2017 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина през 2017г. - променен.
Файл
Добавен
17.07.2017 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина за 2017г. на ТП ДГС Малко Търново.
Файл
Добавен
06.02.2017 / ДГС Малко Търново
Годишен план за ползване на дървесина за 2017г. на ТП ДГС Малко Търново.
Файл
Добавен
17.11.2016 / ДГС Малко Търново