5 600 фиданки залесиха доброволци и горски служители край Малко Търново

На 26 ноември /събота/ доброволци и горски служители засадиха дръвчета в местността “Шофьорски врис” край Малко Търново. Инициативата бе организирана от „Елдом“ ООД съвместно с Държавно горско стопанство – Малко Търново. Залесени бяха 5 600 броя фиданки от характерните за района източен горун и цер, предоставени от ДГС-Царево и ДГС-Средец, а почвоподготовката беше извършена механизирано с булдозер през юни месец тази година. С много настроение и усмивки през целия ден гражданите залесяваха младите дръвчета. С над 1400 броя фиданки повече от предвидените успяха да засадят доброволците с помощта на лесовъдите от ДГС- Малко Търново и Природен парк “Странджа”. Югоизточно държавно предприятие - Сливен залесява близо 4000 дка всяка година, като се полагат грижи за тяхното отглеждане в продължение на 3 до 5 години след създаването им. С подобни съвместни инициативи с доброволци, се дава възможност на всички желаещи да се доближат и запознаят с лесовъдската дейност, както и да дадат своя принос в увеличаването на българските гори.