slide

Гoрска сертификация | ДГС Малко Търново

Измерими показатели
Файл
Добавен
18.07.2018 / ДГС Малко Търново
Политика за управление на горите
Файл
Добавен
17.07.2018 / ДГС Малко Търново
Заповед РД-10-83
Файл
Добавен
17.07.2018 / ДГС Малко Търново
Писмо до община Малко Търново
Файл
Добавен
17.07.2018 / ДГС Малко Търново
Анализ на екологичните стойности
Файл
Добавен
17.07.2018 / ДГС Малко Търново
Актуализиран годишен план за ползване на дървесина за 2018г.
Файл
Добавен
16.07.2018 / ДГС Малко Търново
Вътрешни правила за разглеждане на спорове за собственост.
Файл
Добавен
11.07.2018 / ДГС Малко Търново
Вътрешни правила за разглеждане на сигнали за дискриминация.
Файл
Добавен
11.07.2018 / ДГС Малко Търново
Политика срещу корупцията.
Файл
Добавен
11.07.2018 / ДГС Малко Търново